Mức xử phạt Không nộp báo cáo hoạt động Văn phòng đại diện
Posted in Uncategorized

Mức xử phạt Không nộp báo cáo hoạt động Văn phòng đại diện

Untuk kantor perwakilan pedagang asing, setiap tahun bertanggung jawab menyampaikan laporan kegiatan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang mengurus perizinan. Mengutip Pasal 32 Peraturan 07/2016/ND-CP…

Continue Reading Mức xử phạt Không nộp báo cáo hoạt động Văn phòng đại diện
DANH MỤC ĐỊA BÀN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM
Posted in Uncategorized

DANH MỤC ĐỊA BÀN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

Provinsi Daerah dengan kondisi sosial ekonomi yang sangat sulit Daerah dengan kondisi sosial ekonomi yang sulit 1 Bac Kan Semua kabupaten, kota dan kota Bac…

Continue Reading DANH MỤC ĐỊA BÀN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM
Danh Mục Điều Kiện Đầu Tư Đối Với Nhà Đầu Tư Nước Ngoài – Doanh Nghiệp FDI
Posted in Uncategorized

Danh Mục Điều Kiện Đầu Tư Đối Với Nhà Đầu Tư Nước Ngoài – Doanh Nghiệp FDI

DANH MỤC ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI THEO HIỆP ĐỊNH ĐẦU TƯ TOÀN DIỆN ASEAN (ACIA) (Nguồn:…

Continue Reading Danh Mục Điều Kiện Đầu Tư Đối Với Nhà Đầu Tư Nước Ngoài – Doanh Nghiệp FDI