Chi tiết hồ sơ thành lập công ty vốn nước ngoài theo quy định mới nhất
Posted in Uncategorized

Chi tiết hồ sơ thành lập công ty vốn nước ngoài theo quy định mới nhất

Apa itu perusahaan modal asing? Berkas pendirian perusahaan modal asing 1. Investor asing menyumbangkan modal untuk membeli saham di perusahaan Vietnam 2. Pendirian perusahaan asing…

Continue Reading Chi tiết hồ sơ thành lập công ty vốn nước ngoài theo quy định mới nhất
Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện công ty nước ngoài cần những hồ sơ, thủ tục gì?
Posted in Uncategorized

Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện công ty nước ngoài cần những hồ sơ, thủ tục gì?

Permohonan penghentian operasi kantor perwakilan perusahaan asing Berkas 01 set, meliputi: + Pemberitahuan penghentian operasi kantor perwakilan atau cabang, dibuat sesuai formulir Kementerian Perindustrian dan…

Continue Reading Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện công ty nước ngoài cần những hồ sơ, thủ tục gì?