Ngành nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài
Posted in Uncategorized

Ngành nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài

Daftar industri yang belum dipasarkan: Syarat akses pasar bagi penanam modal asing (foreign investor) antara lain: (1) Tingkat kepemilikan modal piagam investor asing dalam organisasi…

Continue Reading Ngành nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài