Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện công ty nước ngoài cần những hồ sơ, thủ tục gì?
Posted in Uncategorized

Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện công ty nước ngoài cần những hồ sơ, thủ tục gì?

Permohonan penghentian operasi kantor perwakilan perusahaan asing Berkas 01 set, meliputi: + Pemberitahuan penghentian operasi kantor perwakilan atau cabang, dibuat sesuai formulir Kementerian Perindustrian dan…

Continue Reading Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện công ty nước ngoài cần những hồ sơ, thủ tục gì?