Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh vận tải biển
Posted in Uncategorized

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh vận tải biển

Usaha pelayaran meliputi: Usaha angkutan barang melalui laut, tidak termasuk angkutan dalam negeri (CPC 7212) Usaha angkutan penumpang melalui laut, tidak termasuk angkutan dalam negeri…

Continue Reading Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh vận tải biển